Om stambyten...

Förvaltningen får ofta frågor om stambyte och ifall det är inplanerat i huset där jag bor. För att svara på sådana frågor har vi satt ihop den här texten.


Stambyte är ett stort men nödvändigt ingrepp som sker i alla fastigheter förr eller senare vilket gör att rykten gärna uppstår. Stammar är rör och dessa har alltid en begränsad livslängd och de måste bytas mot nya. En vanlig branschuppfattning är att stammar håller i 30-60 år. Livslängden beror på matrialvalet, byggnadsår och vilken teknik som gällde då och individuellt slitage på varje hus. Det går därmed inte att säga att stammarna behöver bytas ett specifikt år. Om vi som fastighetsägare ser tecken som att det har blivit flera vattenskador och läckor så är det en indikation på att stammarna håller på att ta slut. Vi samlar kontinuerligt på oss information om alla fastigheter för att kunna åtgärda stammar i tid. Ibland kan den här informationen komma snabbt och ibland sprids det ut över tid. Vi planerar på så sätt alltid för stambyte men det betyder inte att stambytet är nära förestående.

När vi har uppfattningen att ett stambyte behövs så är det ändå vanligtvis 2 års planering innan beslutet kan presenteras för alla hyresgäster samtidigt. Därefter kommer vanligtvis en förhandlingstid på 1-2 år innan stambytet faktiskt sker. Ett normalförfarande är att ett trapphus i taget renoveras och att det tar 2-4 månader per trapphus. Under byggtiden är hyresgästen vanligtvis evakuerad till annan lägenhet.