Korttidsavtal

Holger Blomstrand Byggnads AB ligger i en stor ombyggnadsfas vilket innebär att vi har och kommer få flertalet lägenheter som vi hyr ut på så kallat korttidskontrakt. Ett korttidskontrakt är ett tidsbegränsat avtal på en lägenhet utan besittningsskydd. Det betyder att det finns en satt slutdatum för när kontraktet kommer att upphöra. Vi erbjuder korttidskontrakt på lägenheter som snart kommer att byggas om eller på andra sätt behövas för att underlätta evakuering i framtida ombyggnationer. Lägenheterna hyrs ut i befintligt skick och inget underhåll görs i lägenheterna. 

Vi ställer samma krav på alla våra tilltänkta hyresgäster gällande hyresbetalning och skötsamhet. Skall man bli erbjuden kontrakt får man inte ha några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder. Som hyresgäst med korttidsavtal hos oss har man förtur till våra lediga lägenheter efter hyrestidens slut, då med förstahandskontrakt.

Ett korttidskontrakt passar dig som snabbt behöver bostad under en kortare period. 

Om du är intresserad av korttidsavtal kickar du i rutan "korttidsavtal" under rubriken "Typ av kontrakt" i formuläret intresseanmälan bostad.