Internbyte

Det finns möjlighet att byta sin hyreslägenhet mot en annan lägenhet inom Holger Blomstrand Byggnads ABs bestånd om särskilda skäl finns. För att kunna ansöka om internbyte ska du ha bott i samma lägenhet i minst fem år (i undantagsfall minst tre år). Du ska ha ett beaktansvärt skäl, exempelvis fått förändrad familjesituation eller ha andra skäl som påverkar din möjlighet att bo kvar i lägenheten. Möjligheterna till internbyte är begränsade på grund av dagens bostadssituation i Göteborg. Du använder blanketten här på sidan.

Ansökan skickas sedan i original till vårt kontor. 

Öppna blanketten och fyll i på datorn och skriv därefter ut den. Skriv på blanketten och posta till oss.

Vi gläder oss att ni önskar bo kvar i Holger Blomstrand Byggnad ABs bestånd. Men vi vill åter nämna att det kan vara svårt att tillgodose era behov på grund av bostadssituationen. Vi hör av oss om vi hittar någonting som vi tror kan passa er. Vi har tyvärr ingen möjlighet att svara på frågor om lediga lägenheter eller om ansökan har kommit in vare sig i telefon eller via e-post.