Porttelefon och taggar - Information

I ett flertal fastigheter har vi elektroniska nyckelbrickor, sk taggar, till porten. I vissa av dessa fastigheter bokar du tvättid med dina taggar. 

I porttelefonens register finns hyresgästernas namn. Porttelefonen är kopplad till din mobiltelefon alternativt till din hemtelefon. När någon väljer ditt namn i porttelefonen ringer det i din telefon. Du svarar som vanligt för att höra vem det är som söker dig. Om du vill öppna porten trycker du på 5:an på telefonen. Därefter avslutas samtalet. Varje lägenhet kan ha flera namn i portregistret. En lägenhet kan sakna namn ifall man inte vill synas i registret.

Följande fastigheter har elektroniska nyckelbrickor (taggar) till porten och elektronisk bokningstavla för tvätt: Kommendörsgatan, Nordostpassagen, Vegagatan, Lilla gatan, Jungmansgatan, Fjällgatan, Örnehufvudsgatan, Meijerbergsgatan 6 och Waernsgatan. 

Följande fastigheter har elektroniska nyckelbrickor (taggar) till porten och manuell bokningstavla för tvätt: Armlängdsgatan, Distansgatan, Knappnålen, Synålen, Lintotten, Linnégatan, Nordhemsgatan 44, Mintensgatan, Djurgårdsgatan, Karl Johansgatan och Kolonigatan.