Uppsägning

Uppsägning av hyresavtal för bostadslägenhetgarageplats eller parkeringsplats ska göras skriftligt minst tre månader i förväg. Lättast är att använda vår blankett ”Uppsägning” som du finner om du klickar på länken till höger. Vi tar ej emot uppsägningar via e-post. Uppsägningen gäller tidigast tre månader från nästkommande månadsskifte efter det att en underskriven uppsägning kommit oss tillhanda. Är ni två som står på hyresavtalet skall båda underteckna uppsägningen. Uppsägningen bekräftas inom två veckor av oss.

Uppsägning bostadslägenhet
Inför avflyttningen kommer lägenheten att besiktigas av oss. Vi kommer då att fastställa lägenhetens skick och hur denna har vårdats under hyrestiden. Instruktion och information om detta lämnas tillsammans med vår bekräftelse av uppsägningen. Glöm ej att boka tid för besiktning. Detta gör du via felanmälansformuläret. Välj din adress, lägenhetsnummer, Kategoris "Övrig" och slutligen underkategori "Besiktning" samt kontaktuppgifter på sedvanligt vis.

Hyresgästen är skyldig att visa uppsagd lägenhet för presumtiva hyresgäster. Dessa väljs ut av hyresvärden. De som blivit erbjudna visning tar själva kontakt med avflyttande hyresgäst för att boka tid för visning. 

Öppna blanketten och fyll i på datorn och skriv därefter ut den. Skriv på blanketten och posta till oss.

 _________________________________________________________________________

Inför avflyttning - lägenhet

Vid utflytt ska din lägenhet städas ordentligt. Använd gärna checklistan för städning här på sidan. Har du gjort många hål i väggarna exempelvis fler än fem stycken hål med t.ex. mollyplugg, så måste du spackla och förbättringsmåla. Eventuella skador i lägenheten exempelvis fettfläckar på väggar, hål i dörrar och väggar, klösmärken efter katt och hund eller hål efter mollyplugg kommer att debiteras dig om du inte har åtgärdat detta vid flytt. Fråga gärna den tekniska förvaltaren vid besiktningen om du är osäker eller har några frågor.