Till våra hyresgäster på Nordostpassagen 63-75

För våra hyresgäster på Nordostpassagen finns det möjlighet att hyra cykelförråd till en kostnad av 35 kr. Debeteringen kommer ske i samband med faktureringen för din bostad. Antalet är begränsat så det är först till kvarn. Tänk på att förrådet endast får användas för cykel och barnvagn.

All cykelparkering kommer vara förbjuden på gårdssidan utanför entréer för att garantera framkomligheten. Ni som inte önskar hyra cykelförråd hänvisas vi till de gamla cykel-och barnvagnsutrymmena i varje entré samt det nygjorda cykelrummet utanför tvättstugan, södra cykelrummet Nordostpassagen 75 samt på Nordostpassagen 63 ingång gavelns utsida.

Om ni är intresserade hör av er till kontoret på 031-704 41 30 alt info@holgerblomstrand.se